ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Crimp

krɪmp krɪmp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  crimped
 • شکل سوم:

  crimped
 • سوم شخص مفرد:

  crimps
 • وجه وصفی حال:

  crimping
 • شکل جمع:

  crimps

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive
  فرفری کردن، مجعد کردن، فر زدن، تاب دادن (مو)، چین‌دار کردن، چین دادن (پارچه و غیره)
  • - She crimped her hair with a hot iron.
  • - او گیسوی خود را با اتوی داغ فرفری کرد.
  • - I crimped the wrapping paper around the gift.
  • - کاغذ کادو را دور کادو چین دادم.
 • verb - transitive
  جلوگیری کردن از، مانع چیزی شدن، سد راه شدن
  • - The lack of funding is crimping our ability to expand our business.
  • - کمبود بودجه مانع توانایی ما برای گسترش کسب‌وکارمان می‌شود.
  • - The high taxes are crimping the spending power of consumers.
  • - مالیات‌های بالا از قدرت هزینه‌ی مصرف‌کنندگان جلوگیری می‌کند.
 • noun
  فر، طره، حلقه، تاب (مو)، چین، تا (پارچه و غیره)
  • - She went to the salon to get a crimp in her hair for the special occasion.
  • - او برای این مناسبت خاص به سالن رفت تا موهایش را فر کند.
  • - The tailor added a crimp to the fabric.
  • - خیاط چینی به پارچه داد.
  • - The paper had a crimp in the corner.
  • - گوشه‌ی کاغذ چین خورده بود.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد crimp

 1. verb fold or curl
  Synonyms: coil, crease, crimple, crinkle, crisp, crumple, flow, frizz, pleat, rimple, ruck, screw, scrunch, set, swirl, undulate, wave, wrinkle
  Antonyms: straighten

ارجاع به لغت crimp

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «crimp» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/crimp

لغات نزدیک crimp

پیشنهاد بهبود معانی