فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Frizz

frɪz frɪz
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable
  وز بودن مو، موی وز
  • - The frizz in her hair made it difficult to brush through in the morning.
  • - وز بودن موهاش باعث می‌شد صبح‌ها برس زدنش سخت بشه.
  • - natural frizz
  • - موی وز طبیعی
 • verb - intransitive verb - transitive informal
  وز کردن، وز شدن (مو)
  • - I tried to straighten my hair but the humidity made it frizz.
  • - سعی کردم موهایم را صاف کنم اما رطوبت باعث وز شدن موها شد.
  • - I don't usually frizz my hair.
  • - معمولاً موهام رو وز نمی‌کنم.
 • verb - transitive
  غذا و آشپزی سرخ کردن (به گونه‌ای که صدای جلزولز آن به گوش برسد)، جلزولز کردن (هنگام سرخ کردن غذا)
  • - The sound of the bacon frizzing in the pan woke me up from my slumber.
  • - صدای جلزولز کردن بیکن در تابه مرا از خواب بیدار کرد.
  • - She loves to frizz her vegetables with a bit of olive oil.
  • - او دوست دارد سبزیجات خود را با کمی روغن زیتون سرخ کند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد frizz

 1. verb Curl tightly
  Synonyms: crimp, crape, frizzle, kink up, kink

ارجاع به لغت frizz

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «frizz» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/frizz

لغات نزدیک frizz

پیشنهاد بهبود معانی