ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Create

kriˈeɪt kriˈeɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  created
 • شکل سوم:

  created
 • سوم شخص مفرد:

  creates
 • وجه وصفی حال:

  creating

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive B1
  آفریدن، خلق کردن، به‌وجود آوردن، هستی دادن به، ابداع کردن، احداث کردن
  • - create a part
  • - (هنرپیشه) نقشی را برای اولین بار بازی کردن، نقش آفریدن
  • - God created the world.
  • - خداوند جهان را آفرید.
 • verb - transitive
  پدید آوردن، ایجاد کردن، برانگیختن، برپا کردن، موجب ... شدن، باعث ... شدن
  • - Some factories create smoke.
  • - برخی کارخانه‌ها دود ایجاد می‌کنند.
  • - to create noise
  • - سر و صدا ایجاد کردن
 • verb - transitive
  (مقام، عنوان) منصوب کردن، گماشتن، کردن، دادن، اعطا کردن
  • - to create one a judge
  • - کسی را به منصب قضاوت گماشتن
  • - He was created lord at the age of sixteen.
  • - در شانزده سالگی به او عنوان لرد داده شد.
 • verb - intransitive
  (در بریتانیا، عامیانه) قشقرق راه انداختن، الم‌شنگه برپا کردن
  • - Don't go near him while he's creating.
  • - تا داد و بیدادش تمام نشده نزدش نرو.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد create

 1. verb develop in mind or physically
  Synonyms: actualize, author, beget, bring into being, bring into existence, bring to pass, build, cause to be, coin, compose, conceive, concoct, constitute, construct, contrive, design, devise, discover, dream up, effect, erect, establish, fabricate, fashion, father, forge, form, formulate, found, generate, give birth to, give life to, hatch, imagine, initiate, institute, invent, invest, make, occasion, organize, originate, parent, perform, plan, procreate, produce, rear, set up, shape, sire, spawn, start
  Antonyms: destroy, ruin

لغات هم‌خانواده create

ارجاع به لغت create

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «create» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/create

لغات نزدیک create

پیشنهاد بهبود معانی