ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Creator

kriˈeɪt̬ər kriˈeɪtə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  creators

معنی و نمونه‌جمله

 • noun C1
  آفریننده، خالق، صانع، پدید‌آورنده، آفرینشگر، مبدع
  • - the creator
  • - آفریدگار، کردگار، جهان آفرین
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد creator

 1. noun inventor; God
  Synonyms: architect, author, begetter, brain, deity, designer, founder, framer, generator, initiator, maker, originator, prime mover, producer, sire
  Antonyms: destroyer, destructor

لغات هم‌خانواده creator

ارجاع به لغت creator

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «creator» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/creator

لغات نزدیک creator

پیشنهاد بهبود معانی