فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Author

ˈɒːθər ˈɔːθə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  authored
 • شکل سوم:

  authored
 • سوم شخص مفرد:

  authors
 • وجه وصفی حال:

  authoring
 • شکل جمع:

  authors

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable A2
  مصنف، مؤلف، نویسنده، مؤسس
  • - the author of this dictionary
  • - نویسنده‌ی این فرهنگ
 • noun countable
  بانی، باعث، خالق، نیا
  • - the authors of democracy in America
  • - پایه‌گذاران آزادی در آمریکا
 • verb - transitive countable
  نویسندگی کردن، تالیف و تصنیف کردن
  • - He authored several books.
  • - او چندین کتاب نگاشت.
 • verb - transitive countable
  باعث شدن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد author

 1. noun composer of written work
  Synonyms: biographer, columnist, composer, creator, essayist, ghost, ghostwriter, ink slinger, journalist, originator, playwright, poet, producer, prose writer, reporter, scribbler, scribe, scripter, word slinger, wordsmith, work-for-hire, writer

ارجاع به لغت author

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «author» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/author

لغات نزدیک author

پیشنهاد بهبود معانی