با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Lively

ˈlaɪvli ˈlaɪvli
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  livelier
 • صفت عالی:

  liveliest
 • adjective B1
  باروح، زنده، سرزنده
  • - She is a lively woman.
  • - او زن سرزنده‌ای است.
  • - Today our teacher was livelier than ever.
  • - امروز معلم ما از همیشه شنگول‌تر بود.
  • - a lively debate
  • - بحث داغ
  • - This writer has a lively imagination.
  • - این نویسنده قوه‌ی تخیل شورانگیزی دارد.
  • - a lively melody
  • - یک ملودی شاد
  • - a lively dance
  • - رقص تند و شاد
  • - a lively breeze
  • - نسیم تند
  • - lively color
  • - رنگ‌های زنده
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • adjective
  جالب توجه
 • adverb
  از روی نشاط
 • adverb
  با سرور و شعف
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lively

 1. adjective energetic, active, busy
  Synonyms: agile, alert, animate, animated, astir, blithe, blithesome, bouncy, bright, brisk, buoyant, bustling, buzzing, cheerful, chipper, chirpy, complex, dashing, driving, effervescent, enjoyable, enterprising, entertaining, festive, frisky, frolicsome, full of pep, gay, go-go, happy, hyper, industrious, involved, jocund, jumping, keen, merry, nimble, peppy, perky, pert, provocative, quick, refreshing, rousing, snappy, sparkling, spirited, sprightly, spry, stimulating, stirring, vigorous, vivacious, zippy
  Antonyms: apathetic, dispirited, inactive, lethargic, lifeless, sleepy

Idioms

لغات هم‌خانواده lively

ارجاع به لغت lively

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lively» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/lively

لغات نزدیک lively

پیشنهاد بهبود معانی