با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Liveliness

ˈlaɪvlinəs ˈlaɪvlinəs
آخرین به‌روزرسانی:
 • noun uncountable
  نشاط، شادابی، سرزندگی، پُرانرژی بودن
  • - Despite being almost 90, she radiates liveliness.
  • - با وجود اینکه تقریباً ۹۰ ساله است، نشاط و سرزندگی از او می‌بارد.
  • - cultural liveliness
  • - شادابی فرهنگی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد liveliness

 1. noun A lively, emphatic, eager quality or manner
  Synonyms: spirit, animation, brio, life, esprit, vivacity, sparkle, pep, vim, sprightliness, bounce, effervescence, dash, élan, activity, alacrity, pertness, verve, briskness, vigor, vivaciousness, lilt, zip, ginger, peppiness, oomph, tittup
 2. noun General activity and motion
  Synonyms: animation, energy, spiritedness, briskness

لغات هم‌خانواده liveliness

ارجاع به لغت liveliness

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «liveliness» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/liveliness

لغات نزدیک liveliness

پیشنهاد بهبود معانی