فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Activity

ækˈtɪvəti ækˈtɪvəti
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  activities

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable B2
  عملکرد، فعالیت، کار، چابکی، زنده‌دلی، کنشوری
  • - This drug disrupts brain activity.
  • - این دارو عملکرد مغز را مختل می‌کند.
  • - Today there was little activity in the stock market.
  • - امروز در بورس سهام فعالیت کم بود.
 • noun plural
  فعالیت و کارهای تفریحی
  • - recreational activities
  • - کارهای تفریحی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد activity

 1. noun state of being active
  Synonyms: action, activeness, animation, bustle, enterprise, exercise, exertion, hustle, labor, life, liveliness, motion, movement
  Antonyms: idleness, immobility, inactivity, indolence, inertia, laziness, sluggishness
 2. noun special interest or pursuit
  Synonyms: act, avocation, bag, ballgame, bit, deed, endeavor, enterprise, entertainment, game, hobby, job, labor, occupation, pastime, project, racket, scene, scheme, stunt, task, trip, undertaking, venture, work, zoo
  Antonyms: hate

لغات هم‌خانواده activity

ارجاع به لغت activity

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «activity» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/activity

لغات نزدیک activity

پیشنهاد بهبود معانی