فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Vaporous

ˈveɪpərəs ˈveɪpərəs
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

 • adjective
  بخاردار، مه‌دار، مانند بخار، پوچ، بی‌اساس
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد vaporous

 1. adjective Foggy
  Synonyms: aerial, vapory, airy, ethereal, diaphanous, smoggy, filmy, gauzy, gossamer, misty, sheer, transparent, aery, vapourous, fleeting, miasmal, foggy, halituous, gossamery, hazy, insubstantial, gauze-like, miasmic, vague, see-through, volatile, wispy, cobwebby
 2. adjective Fanciful
  Synonyms: fleeting, wispy, unsubstantial
 3. adjective Resembling or characteristic of vapor
  Synonyms: vaporific, vapourific, vaporish, vapourish, vapourous

ارجاع به لغت vaporous

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «vaporous» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/vaporous

لغات نزدیک vaporous

پیشنهاد بهبود معانی