با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Dark Adaptation

American: ˈdɑːrkˌædəpˈteɪʃən British: dɑːkˌædæpˈteɪʃən
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • آشنا شدن چشم به تاریکی، تطابق با تاریکی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dark adaptation

  1. noun visual adjustment to darkness
    Synonyms: night vision, scotopia, scotopic adaptation, scotopic vision

ارجاع به لغت dark adaptation

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dark adaptation» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dark adaptation

لغات نزدیک dark adaptation

پیشنهاد بهبود معانی