فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Dark Ages

American: ˈdɑːrkˈeɪdʒəz British: dɑːkˈeɪdʒɪz
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun phrase
    ( ages middle =) ادوار تاریک [یعنی قرون وسطی ]
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت dark ages

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dark ages» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dark ages

لغات نزدیک dark ages

پیشنهاد بهبود معانی