فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Darter

ˈdɑːrtər ˈdɑːtə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد darter

  1. noun Fish-eating bird of warm inland waters having a long flexible neck and slender sharp-pointed bill
    Synonyms: anhinga, snakebird

ارجاع به لغت darter

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «darter» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/darter

لغات نزدیک darter

پیشنهاد بهبود معانی