فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Denominator

dɪˈnɑːməneɪtər dɪˈnɒməneɪtə
آخرین به‌روزرسانی:
|
  • شکل جمع:

    denominators

معنی‌ها

  • noun
    برخه نام، تقسیم‌کننده، مشتق‌کننده، مقسوم‌علیه، مخرج
  • noun
    مخرج
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت denominator

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «denominator» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/denominator

لغات نزدیک denominator

پیشنهاد بهبود معانی