فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Detail Drawing

American: dəˈteɪlˈdrɒɪŋ British: ˈdiːteɪlˈdrɔːɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • (تصویر دقیق و پرجزئیات بخش کوچکی از چیزی برای‌مثال قسمتی از موتور) نقشه‌ی تفصیلی، نقشه‌ی جزئیات، فرشیم نگاره
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت detail drawing

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «detail drawing» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/detail drawing

لغات نزدیک detail drawing

پیشنهاد بهبود معانی