با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Dow Jones Industrial Average

American: ˈdaʊˈdʒoʊnzˌɪnˈdəstriəlˈævərɪdʒ British: ˈdaʊjonesɪnˈdʌstrɪəlˈævərɪdʒ
آخرین به‌روزرسانی:
  • (بازار سهام آمریکا) میانگین سهام صنعتی داو جونز (میانگین قیمت سهام سی شرکت بزرگ صنعتی که روزانه برآورد می‌شود)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dow jones industrial average

  1. noun popular stock market indice
    Synonyms: Big Board, DJIA, Dow, Dow Jones' Average, Dow Thirty, the Big Board, the Dow

ارجاع به لغت dow jones industrial average

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dow jones industrial average» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dow jones industrial average

لغات نزدیک dow jones industrial average

پیشنهاد بهبود معانی