فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Dushanbe

duːˈʃɑːnbi duːˈʃænbə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • شهر دوشنبه (پایتخت جمهوری تاجیکستان)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dushanbe

  1. noun The capital of Tajikistan; formerly Stalinabad 1926-1991
    Synonyms: Dusanbe, Dyushambe, stalinabad, capital of Tajikistan

ارجاع به لغت dushanbe

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dushanbe» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dushanbe

لغات نزدیک dushanbe

پیشنهاد بهبود معانی