فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fanny Pack

ˈfæni pæk ˈfæni pæk
آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

در انگلیسی بریتانیایی به جای fanny pack از bum bag استفاده می‌شود.

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  انگلیسی آمریکایی کیف کمری
  • - The tourist was wearing a bright pink fanny pack, making it easy to spot her in the crowd.
  • - توریست کیف کمری صورتی روشن به کمرش بسته بود که او را در میان جمعیت به‌راحتی متمایز می‌کرد.
  • - I bought a new fanny pack for my upcoming trip to Europe.
  • - برای سفر آتی‌ام به اروپا کیف کمری جدیدی خریدم.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fanny pack

 1. noun waist pack
  Synonyms: belt bag, bum bag, fanny bag

ارجاع به لغت fanny pack

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fanny pack» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fanny-pack

لغات نزدیک fanny pack

پیشنهاد بهبود معانی