به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Faun

fɒːn fɔːn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    (افسانه روم) رب‌النوع مزارع و گله کوسفند
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد faun

  1. noun Any of a class of minor Roman deities, usually represented as having the trunk of a man and the horns, pointed ears, tail, and hind legs of a goat
    Synonyms: satyr, woodland deity, man and goat

ارجاع به لغت faun

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «faun» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/faun

لغات نزدیک faun

پیشنهاد بهبود معانی