فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Filter Tipped

American: ˈfɪltərˈtɪpt British: ˈfɪltətɪpt
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • سیگار دارای فیلتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت filter tipped

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «filter tipped» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/filter tipped

لغات نزدیک filter tipped

پیشنهاد بهبود معانی