فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

First Water

American: ˈfɜːrstˈwɒtər British: fɜːstˈwɔːtə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun phrase
    درجه اول، بالاترین مقام
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد first water

  1. noun highest quality
    Synonyms: best quality, highest grade, highest rank

ارجاع به لغت first water

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «first water» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/first water

لغات نزدیک first water

پیشنهاد بهبود معانی