فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Flagrancy

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    ( flagrance ) آشکاری، رسوایی، وقاحت، ناهنجاری، زشتی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد flagrancy

  1. noun The quality or state of being flagrant
    Synonyms: atrociousness, atrocity, egregiousness, enormity, flagrance, flagrantness, glaringness, grossness, outrageousness, rankness

ارجاع به لغت flagrancy

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «flagrancy» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/flagrancy

لغات نزدیک flagrancy

پیشنهاد بهبود معانی