فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Flying Spot Scanner

American: ˈflaɪɪŋˈspɑːtˈskænər British: ˈflaɪɪŋspɒtˈskænə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • پوینده لکه‌ای تند‌رو
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت flying spot scanner

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «flying spot scanner» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/flying spot scanner

لغات نزدیک flying spot scanner

پیشنهاد بهبود معانی