فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Freighter

ˈfreɪt̬ər ˈfreɪtə
آخرین به‌روزرسانی:
|
  • شکل جمع:

    freighters

معنی

  • noun
    (کشتی یاترن) باری، بار‌کننده (کشتی)، بار، بارکش، مکاری
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد freighter

  1. noun A cargo ship
    Synonyms: tanker, cargo-ship, tramp, bottom, merchant-ship, merchantman, icebreaker

ارجاع به لغت freighter

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «freighter» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/freighter

لغات نزدیک freighter

پیشنهاد بهبود معانی