فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Gamification

ˌɡeɪmɪfɪˈkeɪʃn ˌɡeɪmɪfɪˈkeɪʃn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable
  بازی‌وارسازی، بازی‌گونه‌سازی
  • - Many companies are using gamification techniques to improve employee productivity and job satisfaction.
  • - شرکت‌های زیادی از تکنیک‌های بازی‌وارسازی برای بهبود بهره‌وری و رضایت شغلی کارکنان خود استفاده می‌کنند.
  • - The implementation of gamification in education has shown positive effects on student learning.
  • - استفاده از بازی‌گونه‌سازی در آموزش اثرات مثبتی بر یادگیری دانش‌آموزان دارد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات هم‌خانواده gamification

 • noun
  gamification
 • verb - transitive
  gamify

ارجاع به لغت gamification

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «gamification» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/gamification

لغات نزدیک gamification

پیشنهاد بهبود معانی