Get (or Knock Or Lick) Something Into Shape

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • collocation
    سر و صورت دادن به چیزی، سامان بخشیدن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت get (or knock or lick) something into shape

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «get (or knock or lick) something into shape» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/get (or knock or lick) something into shape

لغات نزدیک get (or knock or lick) something into shape

پیشنهاد بهبود معانی