Get (or Put) One's Back Up

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    (عامیانه) 1- عصبانی کردن یا شدن 2- پافشاری کردن، سماجت کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت get (or put) one's back up

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «get (or put) one's back up» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/get (or put) one's back up

لغات نزدیک get (or put) one's back up

پیشنهاد بهبود معانی