با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Incommunicado

ˌɪnkəˌmjuːnɪˈkɑːdoʊ ˌɪnkəmjuːnɪˈkɑːdəʊ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

  • adverb
    بدون وسایل ارتباط، در حبس مجرد
    • - prisoners who were held incommunicado
    • - زندانیانی که بدون ارتباط به خارج محبوس شده بودند
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد incommunicado

  1. adjective silenced
    Synonyms: sequestered, secluded, isolated

ارجاع به لغت incommunicado

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «incommunicado» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/incommunicado

لغات نزدیک incommunicado

پیشنهاد بهبود معانی