Jump On (or All Over)

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • phrasal verb
    (عامیانه) سخت سرزنش کردن، سرکوفت زدن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت jump on (or all over)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jump on (or all over)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jump on (or all over)

لغات نزدیک jump on (or all over)

پیشنهاد بهبود معانی