فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Key Signature

ˈkiːˈsɪɡnət͡ʃər kiːˈsɪɡnət͡ʃə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun phrase
    (موسیقی) گام‌های کوتاه و بلندی که پس از کلید موسیقی برای نشان دادن نوع کلید نوشته می‌شود
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد key signature

  1. noun indication of musical key
    Synonyms: key, measure signature, sharps and flats, time signature, tonality

ارجاع به لغت key signature

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «key signature» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/key signature

لغات نزدیک key signature

پیشنهاد بهبود معانی