با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Kiss Of Peace

American: ˈkɪsəvˈpiːs British: kɪsəvpiːs
آخرین به‌روزرسانی:
  • (به‌ویژه در مراسم عشای ربانی) دست دادن یا در آغوش‌گیری (و گاهی بوسه) به نشان آشتی و محبت
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت kiss of peace

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «kiss of peace» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/kiss of peace

لغات نزدیک kiss of peace

پیشنهاد و بهبود معانی