با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Kiss Of Death

American: ˈkɪsəvˈdeθ British: kɪsəvdeθ
آخرین به‌روزرسانی:
  • (عمل خیرخواهانه که منجر به آسیب یا زیان برای شخص دیگری شود) دوستی خاله‌خرسه، بوسه‌ی مرگ، ضربه‌ی مهلک
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد kiss of death

  1. noun finishing stroke
    Synonyms: clincher, coup de grace, deathblow, end-all, knockout, mortal blow

ارجاع به لغت kiss of death

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «kiss of death» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/kiss of death

لغات نزدیک kiss of death

پیشنهاد و بهبود معانی