Kvass معنی

kvæs kvæs
آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

دو حالت نوشتاری دیگر این لغت kvas و quass است.


 • Uncountable Noun
  کواس (نوشیدنی‌ای کم‌الکل بر پایه‌ی غلات تخمیرشده با ظاهری کمی کدر شبیه آبجو که منشأ آن به روسیه برمی‌گردد)
  • - I enjoy drinking a cold glass of kvass on a hot day.
  • - از نوشیدن یک لیوان کواس سرد در روز گرم لذت می‌برم.
  • - I prefer drinking kvas over other sugary drinks.
  • - نوشیدن کواس را به سایر نوشیدنی‌های شیرین ترجیح می‌دهم.
  • - Quass is a popular fermented drink in Eastern Europe.
  • - کواس نوشیدنی تخمیرشده‌ی محبوب در اروپای شرقی است.

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک kvass