با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Laicize

American: ˈleɪɪsaɪz British: ˈleɪɪsaɪz
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  laicized
 • شکل سوم:

  laicized
 • سوم شخص مفرد:

  laicizes
 • وجه وصفی حال:

  laicizing
 • verb - transitive
  به‌صورت غیر‌روحانی یا غیر‌علمی در آوردن، جنبه عامیانه دادن به
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت laicize

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «laicize» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/laicize

لغات نزدیک laicize

پیشنهاد و بهبود معانی