Laugh Out Of Court معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    جدی نگرفتن، با تمسخر مردود شمردن

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)