با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Lopsided

ˌlɑːpˈsaɪdɪd ˌlɒpˈsaɪdɪd
آخرین به‌روزرسانی:
 • adjective
  (سنگین‌تر یا بزرگتر یا پایین‌تر در یک طرف) یک‌وری، کج، نا‌متعادل، یک‌ور سنگین
  • - a lopsided load does not reach its destination.
  • - بار کج به منزل نمی‌رسد.
  • - The lopsided load on the lorry looked dangerous.
  • - بار نامتعادل روی کامیون خطرناک به نظر می‌رسید.
 • adjective
  نابرابر، ناهم‌وزن، ناهم‌سنگ، نامتوازن، نامتقارن
  • - a lopsided victory
  • - پیروزی بزرگ
  • - with a lopsided vote of 502 to 9
  • - با آرای نابرابر ۵۰۲ به ۹
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lopsided

 1. adjective leaning, falling to one side; larger on one side
  Synonyms: askew, asymmetrical, awry, cockeyed, crooked, disproportional, disproportionate, inclinatory, irregular, nonsymmetrical, off-balance, one-sided, out of shape, overbalanced, squint, tilting, top-heavy, unbalanced, unequal, uneven, unsteady, warped
  Antonyms: even, level, straight, unleaning

ارجاع به لغت lopsided

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lopsided» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/lopsided

لغات نزدیک lopsided

پیشنهاد بهبود معانی