با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Loquacious

loʊˈkweɪʃəs ləʊˈkweɪʃəs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more loquacious
 • صفت عالی:

  most loquacious
 • adjective
  پرگو، وراج، پرحرف
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد loquacious

 1. adjective talkative
  Synonyms: babbling, chattering, chatty, fluent, gabby, garrulous, gossipy, jabbering, long-winded, loose-lipped, motormouth, multiloquent, prolix, verbose, voluble, wordy, yacking
  Antonyms: quiet, restrained, silent, subdued

ارجاع به لغت loquacious

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «loquacious» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/loquacious

لغات نزدیک loquacious

پیشنهاد و بهبود معانی