با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Loquaciousness

American: ləˈkweɪʃəsnəs British: ləˈkweɪʃəsnəs
آخرین به‌روزرسانی:
  • noun
    پرگویی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد loquaciousness

  1. noun The quality of being wordy and talkative
    Synonyms: garrulity, garrulousness, loquacity, talkativeness

ارجاع به لغت loquaciousness

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «loquaciousness» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/loquaciousness

لغات نزدیک loquaciousness

پیشنهاد بهبود معانی