Make Fun Of (poke Fun At)

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    مسخره کردن، دست انداختن، مچل کردن، منتر کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت make fun of (poke fun at)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «make fun of (poke fun at)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/make fun of (poke fun at)

لغات نزدیک make fun of (poke fun at)

پیشنهاد بهبود معانی