Oared

American: ˈɔːrd British: ˈɔːd
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

  • adjective
    (بیشتر در ترکیب) پارودار، پارویی، پارو
    • - a four-oared boat
    • - قایق چهار پارویی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت oared

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «oared» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/oared

لغات نزدیک oared

پیشنهاد بهبود معانی