فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Palmist

ˈpɑːm- / / ˈpɑːlm- ˈpɑːmɪst
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    کف‌بین
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد palmist

  1. noun Fortuneteller who predicts your future by the lines on your palms
    Synonyms: chiromancer, spiritualist, clairvoyant, palmister, prophet

ارجاع به لغت palmist

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «palmist» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/palmist

لغات نزدیک palmist

پیشنهاد بهبود معانی