ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Clairvoyant

ˌklerˈvɔɪənt kleəˈvɔɪənt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  clairvoyants
 • صفت تفضیلی:

  more clairvoyant
 • صفت عالی:

  most clairvoyant

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • روشن‌بین، نهان‌بین
  • - the poet's clairvoyant revelations
  • - رازگشایی‌های روشن‌بینانه‌ی آن شاعر
  • - He discussed the country's problems clairvoyantly.
  • - او روشن‌بینانه مسائل کشور را مطرح کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد clairvoyant

 1. adjective intuitive, psychic
  Synonyms: clear-sighted, discerning, extrasensory, farseeing, far-sighted, fey, judicious, long-sighted, new age, oracular, penetrating, perceptive, prescient, prophetic, second-sighted, sibylline, spiritualistic, telepathic, vatic, visionary
 2. noun person who is psychic
  Synonyms: augur, channeller, diviner, fortune-teller, haruspex, horoscopist, medium, oracle, palm reader, prophet, seer, sibyl, soothsayer, telepath, telepathist, visionary, voodoo doctor

ارجاع به لغت clairvoyant

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «clairvoyant» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/clairvoyant

لغات نزدیک clairvoyant

پیشنهاد بهبود معانی