Pour Cold Water (on)

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    دلسرد کردن، رد کردن، نپذیرفتن، سردی از خود نشان دادن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک pour cold water (on)

پیشنهاد و بهبود معانی