Pull Oneself Together

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    به‌خود آمدن، خود را جمع و جور کردن، عنان اختیار را از کف ندادن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک pull oneself together

پیشنهاد و بهبود معانی