فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Quadratic

kwɒˈdrætɪk kwɒˈdrætɪk
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adjective
  وابسته به درجه دوم هم چندی، منشور قائم
 • noun adjective
  درجه دوم
  • - quadratic form
  • - شکل درجه دوم، معادله درجه دوم
  • - quadratic congruence
  • - نجانس درجه‌ی دوم
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد quadratic

 1. noun An equation in which the highest power of an unknown quantity is a square
  Synonyms: quadratic-equation
 2. noun A polynomial of the second degree
  Synonyms: quadratic polynomial

ارجاع به لغت quadratic

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «quadratic» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/quadratic

لغات نزدیک quadratic

پیشنهاد بهبود معانی