با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Quantifier

ˈkwɑːntɪfaɪər ˈkwɒntəfaɪə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  دستور زبان کمیت‌سنج
  • - The quantifier "many" indicates a large amount of something.
  • - کمیت‌سنج many مقدار زیادی از چیزی را نشان می‌دهد.
  • - The quantifier "some" indicates an unspecified amount or number of something.
  • - کمیت‌سنج some مقدار یا تعداد نامشخصی از چیزی را نشان می‌دهد.
 • noun countable
  (منطق) سور
  • - Some philosophers argue that the choice of quantifiers greatly impacts the meaning and interpretation of a statement.
  • - برخی از فیلسوفان استدلال می‌کنند که انتخاب سورها تأثیر زیادی بر معنا و تفسیر یک گزاره دارد.
  • - Quantifiers play a crucial role in predicate logic, helping to define the scope and extent of a statement.
  • - سورها نقش مهمی در منطق گزاره‌ای دارند و به تعریف دامنه و وسعت یک عبارت کمک می‌کنند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد quantifier

 1. noun (logic) a word (such as `some' or `all' or `no') that binds the variables in a logical proposition
  Synonyms: logical quantifier

ارجاع به لغت quantifier

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «quantifier» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/quantifier

لغات نزدیک quantifier

پیشنهاد بهبود معانی