فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Rad

ræd ræd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  radder
 • صفت عالی:

  raddest

معنی‌ها

 • noun
  (فیزیک- یکان سنجش میزان جذب تابشگری) راد
 • مخفف: رادیکال، ریشه
 • مخفف: شعاع
 • مخفف: سرچشمه، اصل
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد rad

 1. noun The unit of plane angle adopted under the Systeme International d'Unites; equal to the angle at the center of a circle subtended by an arc equal in length to the radius (approximately 57.295 degrees)
  Synonyms: radian

ارجاع به لغت rad

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «rad» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/rad

لغات نزدیک rad

پیشنهاد بهبود معانی