فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Radiant Heating

American: ˈreɪdiəntˈhiːtɪŋ British: ˈreɪdɪəntˈhiːtɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun
  (برای گرم کردن فضاهای داخلی و بیرونی) گرمایش تابشی
  • - radiant heating system
  • - سیستم گرمایش تابشی
  • - The best place to put panels for radiant heating is in the ceiling, not the floor.
  • - مناسب‌ترین و بهترین مکان برای قرار دادن پانل‌ها برای گرمایش تابشی، سقف است نه کف.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد radiant heating

 1. noun heat that radiates
  Synonyms: convected heat, convector heat, induction heat, thermal radiation

ارجاع به لغت radiant heating

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «radiant heating» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/radiant-heating

لغات نزدیک radiant heating

پیشنهاد بهبود معانی