فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Radicalize

ˈrædɪklaɪz ˈrædɪklaɪz
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • verb - transitive verb - intransitive
    (به‌ویژه از نظر سیاسی) ریشه‌گرای کردن یا شدن، بنیادگرای کردن یا شدن، بنیاد‌شکن کردن یا شدن، تندرو کردن یا شدن، افراطی کردن یا شدن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات هم‌خانواده radicalize

ارجاع به لغت radicalize

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «radicalize» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/radicalize

لغات نزدیک radicalize

پیشنهاد بهبود معانی