فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Ragtag

ˈræɡtæɡ ˈræɡtæɡ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun adjective
    طبقات پست اجتماع، اراذل، کور و کچل‌ها، واماندگان، واخورده‌های اجتماع (ragtag and bobtail هم می‌گویند)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ragtag

  1. noun Disparaging terms for the common people
    Synonyms: rabble, riffraff, ragtag and bobtail

ارجاع به لغت ragtag

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «ragtag» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/ragtag

لغات نزدیک ragtag

پیشنهاد بهبود معانی