فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Ragtag And Bobtail

American: ˈrægˌtæɡəndˈbɒbteɪl British: ˈræɡtæɡəndˈbɒbteɪl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun phrase
    ( rabble =) توده مردم پست
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ragtag and bobtail

  1. noun lowest common denominator
    Synonyms: canaille, common ruck, everyman, lowest social class, rabble, ragtag, rank and file, riffraff

ارجاع به لغت ragtag and bobtail

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «ragtag and bobtail» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/ragtag and bobtail

لغات نزدیک ragtag and bobtail

پیشنهاد بهبود معانی